Skip to content

Hemşire Çağrı Sistemleri

Hemşire Çağrı Sistemleri - ÖZTEK TEKNOLOJİ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on print

Hemşire çağrı sistemleri; mavi pembe beyaz kod, hemşire çağrı sistemleri ve bunların birbirine entegre olarak çalıştırılıp yönetildiği bir iletişim ve otomasyon sistemidir. Hastanın isteklerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi hem de verilen hizmetin kalitesinin ölçülebilmesi için hemşire hasta haberleşme sistemlerinin kurulumu gün geçtikçe artmaktadır. Sağlık kuruluşlarının uluslararası akreditasyon birimleri tarafından akredite edilme koşullarından biri de bu sistemin mevcut amaca yönelik çalışır durumda bulunmasıdır.

Çalışma hayatını etkisi altına alan hastalıklara karşı #sıfırtolerans ile Personelinizin ve Misafirlerinizin Termal Kamera & Alternatif ürünler ile Vücut ısılarını ölçüyor, İşletme içi eğitim süreçlerinize Uzaktan Eğitim Sistemi ‘EEP Eğitim Platformu’ ürünümüz ile destek sağlıyor ve kayıt altına alıyoruz.